Zvicër: Një cigare, një orë punë më shumë

Zvicër: Një cigare, një orë punë më shumë

Nga 1 shkurti i vitit 2020 punonjësit e qeverisë në kantonin zviceran të Ticino-s do të punojnë një orë më shumë sa herë që duan të pinë një cigare. Masa është arsyetuar si një mënyrë për të përmirësuar produktivitetin e punonjësve.

Avokatët gjithashtu argumentojnë se joduhanpirësit penalizohen nën sistemin aktual. Sipas ligjit aktual, punonjësit kanë të drejtë për dy pushime 15-minutëshe në ditë. Ndërsa punonjësit nuk do të kenë nevojë për të shënuar orën nëse pinë duhan gjatë kësaj kohe, e gjithë pirja e duhanit jashtë këtyre dy periudhave të pushimit do të matet.