Vjen edhe një njohje për Kosovën T`hangiraki e njeh pavarsin e Kosovës

Vjen edhe një njohje për Kosovën T`hangiraki e njeh pavarsin e Kosovës

Një lajm i mrekullueshëm ka ndodhur në ditën e Parë e të Marrveshjes së Kosovës dhe Serbis e cila po festohet si Dita e Bajramit. Pra 17 shkurti është Dita e Parë e Pavarësisë së Kosovës që festohet në të gjitha familjet kosovare. Por një lajm i mrekullueshëm ka ardhur nga Ishulli thangaraki e cila ka vendosur ta njohë Pavarësinë e Kosovës duke u bërë shteti i 119 pas vendlindjes së Rihanna-s që e njeh Kosovën shtet të Pavarur.

“THUMB” është seksion i lajmeve satirike të Gazeta Kosoves, lajmet e paraqitura këtu nuk korespondojnë me të vërtetën. Çdo përngjasim është i qëllimshëm për arsye përqeshjeje të fenomeneve të mbrapshta Gazeta Kosoves.