Shteti nuk e dënon vajzën e Blerim Devollit që kreu teste për COVID nga 200 euro

Vajza e Blerim Devollit

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës në një konferencë për media ka deklaruar sot se nuk ka bazë për dëním të laboratorit në pronësi të vajzës së biznesmenit Blerim Devolli, ku çmimet për një te st COVID 19 kanë shkuar deri në 200 euro.

Kryetari i Autoritetit Kosovar të Konkurr encës, Valon Prestreshi, derisa foli për çmimet për test për COVID 19 tha se në këtë laborator janë bërë vetëm katër tes te që kanë kushtuar 200 euro.

“200 ka ndodhur vetëm katër tes te. Pra me vetëm katër tes te është bërë gjithë ky reagím. Laboratori po i bënë mbi 98 për qind të tes teve dhe jo më teste me mbi 200 euro që ka ndodhur për shkak të reagímit qytetarë dhe medial. Pra ne kemi konstatuar që nuk ka hapësirë për gjo ba ndaj këtij laboratori”, tha ai.