Sa gjatë do bashkëjetojmë me koronavirusin? Paralajmërimi i virologut gjerman po habitë gjithë!

Sa gjatë do bashkëjetojmë me koronavirusin

Një virolog gjerman ka paralajmëruar se njerëzit duhet të mësohen të bashkëjetojnë me koronavirusin edhe 3 vite të tjerë. Profesori Hendrik Streeck tha se publiku do të dëgjojë shpesh për shtim rastesh në zona të ndryshme të shtetit ku jetojnë deri në vitin 2023.

“Do të jemi duke luf tuar me Covid-19 edhe në vitin 2023. Njerëzit duhet të mësohen me këtë”, tha virologu gjerman për “Daily Record”.

“Virusi nuk do të zhd uket, është bërë pjesë e përditshmërisë sonë. Do të jetë me ne edhe për 3 vite të tjerë dhe ne duhet të gjejmë mënyrën për të bashkëjetuar me të. Por, është shumë e rëndësishme që të ndalojmë eventet e mëdha që krijojnë vatra infe ksioni”, deklaroi Streeck.

Shkencëtari tha se vak sina mund të zbulohet, por ka dyshime mbi shpejtësinë e efikasitetit të saj: “Vak sina mund të jetë zgjidhja, por nuk e dimë ende”.