Nuk do ta besoni se çka i ndodh Shqiptarit në Basel të Zvicrës

Ja çka i ndodh Shqiptarit në Basel të Zvicrës

Fshati Bubendorf nuk dëshiron të natyralizojë kryefamiljarin e familjes Halili me asnjë kusht. Ka bërë ank esë në Gjy katën Kantonale. Familja kosovare Halili ka jetuar në Bubendorf të Kantonit Baselland për 15 v jet. Të ardhur si r efugjatë l’ufte me azil të ref uzuar nga shteti, por të ofruar pastaj nga kisha, nëna dhe dy djemtë tani janë natyral izuar, shkruan telebasel.ch. Por, në rastin e babait, Hamdiut, megjithatë, komuna është bërë kokëf ortë: nuk pranon ta natyral izojë.

Asambleja e Komunës kishte r efuzuar natyralizimin dy herë pa dhënë ndonjë arsye të qëndrueshme. Në fund, u desh të ndërhynte edhe q everia e kantonit. Sipas saj, Hamdiu duhet të natyralizohej menjëherë. Por komuna, e cila është përgjegjëse për natyralizimin në Bubendorf, nuk dëshiron të lëshojë pe. Ajo ka ush truar an kesë në Gjy katën kantonale k undër vendimit të k ëshillit qe veritar, Pyetja pse mbetet pa përgjigje, askush nga komuniteti nuk merr poz icion në rap’ort me mediat.