Nasim Haradinaj: o Zot, o Zot, Çka me pa sa shpijuni në Kosovë na ish bo!

Nasim Haradinaj:

Në selinë e Organízatës së Veteranëve të Luf tës së Ushtrísë Çlírímtare të Kosovës, ditë më parë kanë arrítur rreth 400 mijë dos je që tregojnë bashkëpunimin e përfaqësuesve të gjyk atës me institucione të Serbisë, emra të dëshmitarëve të mbrojtur dhe dësh mitë e tyre, si dhe detaje tjera. Por, një ditë më pas këto dos je janë konfíksuar nga Specíalja.

Nënkryetari i Organízatës së Veteranëve të Luf tës së UÇK-së, Nasim Haradinaj, tha këto do sje duhet t’i kenë edhe avokatët.

“Këto do sje (kopje) do të shpërndahen. Ne për katër orë sa kemi pasur mundësi kemi parë emra, ka njerëz që kanë punuar me Serbinë. Ata që janë në emra është dashur të aku zohen dhe jo të dësh mojnë”, tha ai sot në RTK.

Sipas tij, materialet janë prej njerëzve të tyre, pra atyre që kanë qenë bashkëpuntorë të Serbisë. “Ne kemi bërë thirrje që një kopje të ia japim Gjy katës Specíale”, theksoi ai.