Mustafa Nano “Kristiano Ronaldo është më mysliman se Elvis Naçi”

Mustafa Nano: “Kristiano Ronaldo është më mysliman se Elvis Naçi”

Nano ka mbajtur një monolog rreth figurës së imamit shqiptar, duke e sul muar për mënyrën se si ai shfaqet dhe shprehet në publik.“Quhet Elvis Naçi, është imam i një prej xhamive të Shqipërisë. Është duke predikuar një hutbe. Është duke folur për profetët e feve monoteiste, për Ademin, për Ibrahimin, për Musain, për Dautin, për Isain, Muhamedin dhe në fund e mbyll duke cituar një ajet kuranik në gjuhën arabe dhe menjëherë pas kësaj ia kris të qarit ja edhe vidjeo e tij: