Kujdes: Në Prishtinë, veturat po thyhen me të madhe kryesisht Golf 7

Kujdes: Në Prishtinë, veturat po thyhen me të madhe kryesisht Golf 7

Ka disa ditë që qytetarët po i gjejnë veturat e tyre të dëm tuar, shkruan Reporteri. Një nga ta ka publikuar edhe disa fotografi dhe pamje nga personi që ia ka dëm tuar veturën. Akti është është kryer gjatë natës. Ka disa ditë që qytetarët po i gjejnë veturat e tyre të dëm tuar, shkruan Reporteri. Një nga ta ka publikuar edhe disa fotografi dhe pamje nga personi që ia ka dëm tuar veturën. Ak ti është është kryer gjatë natës. Ka disa ditë që qytetarët po i gjejnë veturat e tyre të dëm tuar, shkruan Reporteri. Një nga ta ka publikuar edhe disa fotografi dhe pamje nga personi që ia ka dëm tuar veturën. Akti është është kryer gjatë natës.