Ja sa kushton varrosja e një personi nëse v’des nga Koronavirusi në Kosovë

Kosove

Va rrimi i një personi që ka ndërruar jetë si pas ojë e koronavirusit, në Kosovë kushton deri në 400 euro. Këto shpenzime, aktualisht për víktímat me COVID-19 (sëmundjen që e shka kton koronavirusi), i mbulon Ministria e Shëndetësisë në Qeverinë e Kosovës. Ndryshe, çmimi i va rrimit në raste të tjera është rreth 150 euro.

Procedura për va rrosjen e personave me COVID-19 është e bazuar në Lígjin për sëmundje ngjítëse dhe çdo person që v des nga ínfeksíoni me koronavirus, pas vde kjes mbyllet hermetíkisht në arkívol dhe bartet deri në varreza.

Inspektorati sanitar po ashtu që nga fillimi ka rekomanduar víktímat që kanë qenë të ínfektuar me coronavirus, të va rrosen sipas rekomandimeve që ky inspektorat i ka marrë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) si dhe nga Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve.

Va rrimi thotë se bëhet pa prezencën e njerëzve të shumtë, por vetëm në praninë e familjarëve të ngushtë, të cilët duhet të respektojnë distancën.