Gjyqtarja Shqiptare mori 6 mijë € për të nxjerrë nga b urgu një person, ja çfarë i ndodhi

TIRANE–

Gjykatësja Mimoza Margjeka është lënë në arr est shtëpie për korru psion pasi mori 6 mijë euro për lirimin e të dën uarit Orion Bali.

Avokati i saj ka folur dhe ka thënë se është vepruar me standarte të dyfishta e se proçesi ka pasur shumë drítëhije.

“Është vep ruar me standade të dyfíshta. Procesi ka shumë drítëhije”, ka thënë avokati.

Fillimisht në përgjimet e kryera rezulton që Nejson Bali, vëllai i personit të dën uar telefonon nënën e tij dhe i thotë se së pari gjy qtarja kërkon 6 mijë euro, duke qenë se trupi gjyk uese përbehej nga tre gjy qtarë, më pas në një përgjim tjetër dëgjohet:

“10 mijë euro ose vëllai dën ohet 5-10 vite bu rg.” Më pas në skenë del avokati Skënder Demiraj, i cili i thotë Nejsonit “kam futur njerëz me peshë”, për të nxjerr nga bu rgu të vëllain e tij, Orion Bali.

Mimoza Margjeka, e komanduar si gjyqtare në Apelin e Durrësit, është vënë në pranga pasi aku zohet se ka përfituar 6 mijë euro, në mënyrë të palígjshme për të nxjerrë nga qelía personin e identifikuar si Orion Bali, i arre stuar nga Prokuroria pranë Gjy katës së Shkallës së Parë Pogradec, për vep rën pen ale “Ndihmë për kalim të palígjshëm të kufijve”.