Çfarë po ndodh në Infektivë, policët me kallash arrestojnë një grua

Çfarë po ndodh kështu?

E bur gosura shtrohet me urgjencë te ínfektívi, gardianët e veshur si ínfermer e me ar më në duar rre thojnë spitalin

Sítuata e përhapjes së COVID-19 vazhdon të jetë alar mante në vendin tonë. Ditën e sotme në Spitalin ínfektiv është shtruar një pacíente fermer e pre kur nga koronavirusi, kjo e fundit mësohet se po vu an dënímin në një prej bur gjeve të Shqipërisë.

LSA ka realizuar disa foto të momentit kur e bur gosura është sjellë në ambientet e Spitalit ínfektiv me një ambulancë të vjetër, ndërkohë që shoqërohej nga disa gardíanë bur gjesh të cilët ishin veshur si ínfermíerë.

Ajo që ra në sy gjatë transporti ishin efektívët e bur gut, të cilët ishin veshur kokë e këmbë me mjetet mbro jtëse, ndërkohë që në dorë mbanin ar mët automatíke.